Life is Art,

de sleutel voor een bezield leven.

 

Voor mensen die alle facetten van het leven gracieus met elkaar willen verbinden.

Leven wordt een kunst wanneer je in flow kunt zijn met wat elke dag je brengt, en de dans van de schepping sierlijk en gracieus volgt. Wanneer je kunt co-creëren met het leven in al haar facetten, is het effect een diepgaande vervulling & een evenwichtig bestaan.

In deze nieuwe tijd waar het leven steeds sneller gaat en meer van ons vraagt, hebben we ook anders met levensvraagstukken om te gaan.  Deze intense periode van veranderingen kent ook specifieke vraagstukken die vorige generaties nog niet kenden en waar nog maar beperkt bewustzijn op is. Het leven daagt ons uit om hier op nieuwe manieren mee om te gaan, en zo dieper in contact met onze kern en bezieling te komen.

 

In deze begeleidingsvorm geven we steeds aandacht aan dat wat er nu speelt. En tegelijk kunnen we een koers uitzetten om in de diepte bepaalde thema’s aan te gaan, zodat er meer vervulling en harmonie ontstaat.

 

Hiervoor hanteer ik een tool, die het leven verdeeld in twaalf gebieden. Juist op die levensgebieden die afwezig zijn liggen diepe patronen verscholen, en met het activeren daarvan ontstaat dat;
 • Je meer vervulling gaat ervaren in wat je doet
 • Een diepere verbondenheid met wie je ten diepste bent
 • Het verder vormgeven van je gewenste leven en  een levensvraagstuk
 • Helderheid van de dynamieken die het leven je nu aanreikt
 • De ruimte voor jezelf creëren zodat je bewust kunt kiezen om iets vanuit aandacht, liefde en aanwezigheid te doen, in lijn met je werkelijke verlangens
 • Kunnen ontvangen wat het leven je brengt. Er komen altijd dingen op je pad waar je in eerste instantie het gevoel bij krijgt dat je slachtoffer bent. Maar door op een juiste manier te leren kijken kun je later zien dat er eigenlijk geschenken op je pad komen. Bijv: zonder burn-out had ik niet tot mijn hoogste potentieel kunnen komen.
 • Wederzijdse verkenning met duidelijkheid of we een goede match zijn

“ Als je alle onderdelen van je leven balanceert en bezielt ervaart, ontstaat er vervulling in wat je doet, een basis voor een gezond en gelukkig leven. Zodra je aanwezigheid en belichaming brengt op gebieden waar leegte is, ontstaat vanzelf de manifestatie daar van”

Bezield leven Blauwdruk

“De kern van bezield leven is
een echte ja voelen voor het leven.”
Iedereen heeft zijn eigen bezield leven blauwdruk. Dat zijn twaalf verschillende uitingsvormen van de twaalf gebieden. De een gaat zeilen, de ander mediteert en weer een ander doet Ayahuasca voor zelfreflectie en bezinning.
We zijn allemaal geboren met een paar sleutels, een paar onderdelen van de blauwdruk, waar we zoveel plezier uit halen, dat het motortje van een bezield leven gaan draaien. Maar als dat motortje op wat voor reden dan ook stopt, krijg je wat we noemen, een vastloper. Ofwel een kortsluiting/ burn-out.
Dan is de sleutel die je hebt niet meer bruikbaar. Je bent het vertrouwen kwijtgeraakt in het leven. We komen in overlevingsstand. Nu gaan we andere gebieden vaak misbruiken om onszelf nog staande te houden. Met als gevolg, vervorming op meerdere levensgebieden.
In het her-activeren van bezield leven, gaan we eerst bezig met die gebieden die uit balans zijn geraakt, om uiteindelijk bij de kortsluiting te komen. Als een open-hart operatie herstellen we de kern laag, zodat er weer bezieling in je leven kan stromen.
Wanneer de 12 levensgebieden in balans zijn, opent het 13e levensgebied zich: mens zijn. We ervaren een bezield leven.
 1. Intimiteitveiligheid/seksualiteit
 2. Sociale contactenvriendschap/familie
 3. Creativiteithobby’s/spelen
 4. Lichaamsbewustzijnbeweging/aanraking
 5. Voedinggezondheid/vitaliteit
 6. Woneneigen ruimte/omgeving
 7. Zelfliefdezelfbeeld/autonomie
 8. Werkmissie/betekenisvol
 9. Innerlijke leidingintegriteit/spiritualiteit
 10. Samenlevenco-creatie/ecosystemen
 11. Dromenreizen /reflectie
 12. Ontspanningplezier/geld
 13. Mens zijnbezield leven/harmonie

Laat oude patronen los
Revitaliseer je leven
Bekrachtig jezelf
Bereik je potentieel

Ben jij klaar om op het diepste niveau te transformeren?